Elite Sinerji-Blog-Türkiye'de Vergi Sistemi

Türkiye'de Vergi Kimlik Numarası

Türkiye'de Vergi Kimlik Numarası (VKN), ülkedeki tüm mali işlemler ve resmi prosedürler için gereken on basamaklı benzersiz bir kimlik kodudur. Bu numara, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı şirketler dahil olmak üzere hem gerçek kişilere hem de tüzel kişilere verilmektedir.

Vergi Kimlik Numarası (VKN) Alımı

Türk vatandaşları için, bu numara genellikle doğumda otomatik olarak atanır ve kimlik kartlarının bir parçasıdır. Yabancılar ise vergi numarası için manuel olarak başvurmalıdır. Bu başvuru, ikamet edilen yerdeki vergi dairesine gidilerek ya da vergi dairesinin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Kayıt için yabancı pasaportun aslı ve bir kopyasının ibraz edilmesi yeterlidir.

Vergi numarası alma süreci oldukça kolaydır ve genellikle 15-30 dakika sürer. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, numara hemen Türkiye'deki bankaların sistemine kaydedilir ve bu da çeşitli finansal işlemleri gerçekleştirmenize olanak tanır.

Yabancılar İçin Vergi Kimlik Numarasının Önemi

Vergi numarası, yabancılar tarafından Türkiye'de bir dizi işlemi gerçekleştirmek için gerekli bir kimlik bilgisidir. Bu işlemler arasında banka hesabı açma, oturma izni başvurusu yapma, vergi ödeme, resmi istihdam, sözleşme ve anlaşmalara katılma, eğitim alma, ehliyet alma, noter vekaletnameleri, sigorta işlemleri, ticaret yapma ve mülk satın alma gibi birçok amaç bulunmaktadır.

Türkiye'de Emlak Vergileri

Türkiye'de bir mülk alım-satım işlemi Kadastro Dairesine kaydedildiğinde hem satıcı hem de alıcı tapuda belirtilen değerin yüzde 6'sına eşit olan bir defaya mahsus bir vergi olan tapu harcı ödemek zorundadır. Bu vergi genellikle alıcı tarafından ödenir ve mülkün arazi değeri ile inşaat maliyetlerine göre belirlenen kadastro değerine bağlıdır. Tatil bölgelerinde, kadastro değeri genellikle piyasa değeri yerine resmi değere dayanır ve bu durum vergi miktarını etkiler.

Bir mülk satın aldıktan sonra mülk sahipleri, mülkün türüne ve konumuna bağlı olarak yüzde 0,2 ila yüzde 0,6 arasında değişen yıllık emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Vergi, ödemelerin Mayıs ve Kasım aylarında yapılabilmesi için iki taksite bölünmüştür. Ayrıca, mülk sahipleri yılda 30 doları aşmayan bir çevre temizlik vergisi de ödemektedir.

Gayrimenkul Satışı Üzerinden Alınan Vergi

Bir mülk satıldığında, mülk sahibi artan oranlı bir ölçekte hesaplanan gelir vergisine (gelir vergisi) tabi olabilir. Mülk, satın alındıktan beş yıl sonra satılırsa, gelir vergisi ödenmez. Bir yıl içinde beşten fazla mülk satılırsa, bu işlemler ticari faaliyet olarak değerlendirilebilir ve ek vergilendirmeye tabi olabilir.

Miras ve Hediye Vergileri

Türkiye'de miras ve hediye gibi mülkiyet devirlerine ilişkin vergiler yüzde 1 ila yüzde 30 arasında değişmektedir. Vergi oranları devredilen mülkün değerine bağlıdır ve veraset vergisi yüzde 1 ile yüzde 10 arasında, hediye vergisi ise yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişmektedir.

Kira Geliri Üzerinden Alınan Vergi

Türkiye'de bir mülkü uzun vadeli olarak kiralayan mal sahipleri, kira geliri üzerinden artan oranlı olarak hesaplanan vergiyi ödemekle yükümlüdür. 2024 yılında vergi oranları yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişmektedir. Vergilendirme, 2024 yılında 33.000 Türk lirası olarak belirlenen vergilendirilemez asgari tutarın üzerindeki gelirler üzerinden başlar.

Türkiye'de Gelir Vergisi

Gelir üzerindeki vergi oranları şu şekildedir:

  • Aylık 110.000 liraya kadar: yüzde 15 vergi.
  • Aylık 110.000 ila 230.000 lira arası: yüzde 20 vergi.
  • Aylık 580.000 ila 3 milyon lira arası: yüzde 35 vergi.
  • Aylık 3 milyon liranın üzerinde: yüzde 40 vergi.